Rreth Nesh

PERPARIMI U THEMELUA NË 1994.

Filloi si një biznes i vogël familjar i cili gradualisht është rritur në një kompani në shkallë të gjerë. Strategjia jonë është të specializohemi në disa produkte në vend që të prodhojmë një gamë masive. Kjo na lejon të fokusohemi te cilësia. Ne besojmë në eksplorimin e llojeve të ndryshme të variacioneve brenda një game specifike produkti. Kjo na ka ndihmuar të fitojmë një njohje të thellë të produkteve tona, gjë që na lejon të kontrollojmë dhe monitorojmë cilësinë që vlerësojmë më shumë si kompani.

0MT
Prodhim Mujor
0
Partnerë biznesi
28vite Eksperience
Perparimi Steel - Galvanized Steel Wire Factory in Albania since 1994. Steel and Wire Products, Black Annealed Wire, Steel Nails, ect
Vlerat tona

Vlerat tona përcaktojnë se kush jemi, në çfarë besojmë, në respekt për të gjithë aktorët tanë. Nga cilësia e produkteve, shërbimi që u ofrojmë klientëve tanë, siguria e personelit dhe mirëqenia e palëve të jashtme të interesuara që preken nga aktivitetet tona.

Cilësi Superiore

Kjo është vlera kryesore dhe më e rëndësishme që ndjek Perparimi Steel. Është ngulitur thellë në të gjithë organizatën tonë. Vlera superiore fillon nga lëndët e para që përdorim deri në momentin e dorëzimit dhe disponimi i mëpasshme që u ofrojmë klientëve tanë. Është e rëndësishme të krijohet vlera në çdo proces brenda zinxhirit të furnizimit për të ofruar, atë që ne e quajmë, vlerë superiore.

Përqendrohemi në nevojat e klientëve

Përparimi Steel beson se fokusimi në nevojat e klientëve është receta e suksesit. Ndërtimi i marrëdhënieve të ngushta me klientët është ajo që na bën të ndryshëm nga konkurrentët tanë. Ekipi ynë i trajnuar me përvojë në menaxhimin e shitjeve dëgjon nevojat e klientëve që të kuptojë sfidat e tyre në mënyrë që të ofrojë zgjidhje të vlefshme. Ne marrim parasysh të gjitha nevojat e klientëve në lidhje me specifikimet e produktit, materialin, paketimin e personalizuar, çmimet dhe zgjidhjet e transportit për të ofruar shërbimin më cilësor për ta.

Our Values

Our values define who we are, what we believe in, in respect for all our stakeholders. From our products quality, the service we provide to our clients, the safety of our personnel and the wellbeing of external stakeholders who are  affected by our activites.

Superior Quality

This is the main and most important value that Perparimi steel follows. It is embedded deep throughout our whole organization. Superior value starts from the raw materials we use up to the point of delivery and the after support we provide to our clients. It is important to create value in every process within the supply chain to provide, what we call, superior value

Focus on Customers Needs

Perparimi Steel believes that focusing on customers needs is the recipe for success. Building close relationships with our clients is what makes us different from our competitors. Our trained an experienced sales management team listens to our customers needs in order to understand their challenges in order to provide valuable solutions. We take into account all the needs of the customers regarding product specifications, material, customized packaging, pricing and transport solutions to provide the utmost quality service for them.

Perparimi Steel - Galvanized Steel Wire Factory in Albania since 1994. Steel and Wire Products, Black Annealed Wire, Steel Nails, ect

INTEGRITET DHE TRANSPARENCA

Ndershmëria dhe integriteti ndërtohen brenda kulturës sonë organizative. Të vepruarit me ndershmëri ndaj klientëve tanë dhe të qenit transparent me ta është ajo që na dallon nga të tjerët. Ne kujdesemi për klientët, njerëzit dhe personelin tonë.

GARANTOJMË SIGURINË

Ne e marrim sigurinë shumë seriozisht pasi jemi një kompani prodhuese. Jemi gjithmonë pranë punëtorëve tanë të fabrikës duke u siguruar që ata të ndjekin gjithmonë masat e sigurisë.

KU EKSPORTOJMË?

Kryesisht eksportojmë në Europë, por ekipi ynë logjistik dhe pika strategjike gjeografike, porti i Durrësit, na mundëson eksportimin kudo nëpër botë.